Säkert eller?


...sen finns det vissa som skriver "ta det säkra före det osäkra". Vadå före? Menar de att man först väljer det säkra alternativet, och därefter går över till det alternativ man vet är osäkert? Stollar. Det ska givetvis heta "ta det säkra för det osäkra". Trots att man tror att något är säkert, agerar man alltså med försiktighet. "Err on the side of caution".

Är inte det lite mer logiskt än "ta det säkra före det osäkra"?

DN håller i och för sig inte med mig, men det struntar jag i.

Comments (2)
  1. CN says:

    Nänä. Om man ges en valmöjlighet, tar man det säkra. Man tar det *före* det osäkra. Det säkra har *för*tur.

    I ditt exempel vet man att något är osäkert och att något är säkert. Trots att det ena kanske är bökigare väljer man det säkra (i första hand).

  2. Nänä, det köper jag inte. Om man tar det säkra *före* det osäkra antyder det att man kommer att ta båda. Precis som man tar huvudrätten före efterrätten. Vilket är rätt korkat om efterrätten är motbjudande.

Comments are closed.

Skip to main content