Saker vi inte översätter


Även om du använder en lokaliserad version av Windows kan saker dyka upp på engelska. Vissa saker är inte lokaliserbara för alla språk, t.ex. är "den blåa installationen" inte översatt i östasiatiska versioner. Vissa saker ingår helt enkelt inte i de filer som ska lokaliseras, t.ex. sånt du hittar i mappen ValueAdd på Cd-skivan. Andra saker ingår i våra filer och är lokaliserbara, men vi har valt att inte lokalasera eller översätta dem till svenska av nåt käckt skäl.

Exempel på detta är följande:

 • Namn på tjänster. Detta orsakar lite problem, för det är inte alltid uppenbart vad som är en tjänst och vad som är ett program. Vad gäller t.ex. "Automatic Updates" översätter vi inte namnet när det hänvisar till systemtjänsten, men vi översätter det när det hänvisar till det program som syns när du installerar uppdateringar. Ibland blir det fel. Beroende på vad du har installerat på din dator kanske just den här tjänsten är översatt.
 • ftp.exe.
 • Namn på maskinvaruenheter. Orsak: ofta är de produktnamn, ofta består de till mer än hälften av ord som ändå inte kan eller ska översättas, så det ser bara fånigt ut att blanda in ett par slumpvis valda svenska ord.
 • Vissa namn på användare och grupper - mest sådana som lagts till efter Windows 2000 och sådana man som normal användare inte ser*. Orsak: tidigare översattes i stort sett alla användarnamn. På sistone försöker vi undvika att översätta användar- och gruppnamn, eftersom det trots allt finns dåligt skrivna program som förutsätter att vissa konton heter en viss sak. Å andra sidan är det inte ovanligt med virus och maskar som letar efter t.ex. kontot "Administrator" eller mappen "C:\program"
 • Vissa mappnamn - mest sådana som lagts till efter Windows 2000 och sådana som man som normal användare inte ser. Orsak: kompatibilitet, precis som med grupp- och användarnamn. Dessutom har vi över åren sett en massa inkonsekvent översatta mappnamn - t.ex. Common Files, Vanliga filer, Delade filer och Gemensamma filer. Vi har kämpat med uppgraderingsbuggar när man uppgraderar till Windows XP från olika versioner av Windows NT/2000 eller Windows 9x med olika versioner av Internet Explorer och med eller utan olika användarprofiler.
 • Network Monitor Lite, som ingår i Windows 2000 Server och Windows Server 2003. Orsak: det verkar inte finnas något sug bland användare efter att få denna komponent översatt.
 • Vissa drivrutiner, inklusive användargränssnitt för att konfigurera dem - t.ex. för Digi-kort, Stallion-kort. Orsak: detta är specialiserad maskinvara, de som använder den nyttjas inte av att vi översätter dessa dialogrutor.
 • Filen dsdmoprp.dll, vilken innehåller DirectSound Effects Property Pages.
 • Filen getuname.dll, vilken innehåller namn på alla Unicode-tecken.

Nu håller vi på att planera inför nästa Windows-version, och vi funderar på om vi bör göra några ändringar i detta. Kanske borde vi börja översätta något av det som nämns ovan. Kanske borde vi sluta översätta något som tidigare funnits på svenska. T.ex. namn på och beskrivningar av prestandaräknare, vissa kommandoradsverktyg, Vet inte, vi får forska lite, se vad användare faktiskt behöver.

* Det här är en gnutta kul: I Windows finns det vissa fördefinierade användar- och gruppkonton som man ofta inte kan se. http://support.microsoft.com/?kbid=266633 har en lista över dessa. Vissa av dessa är lokaliserade i olika språkversioner av Windows. Vissa inte. Ett av dem, "NT Pseudo Domain", översattes till "NT Psuedo-domän". Ser du? Felstavat - Psuedo. Så har det varit sedan i alla fall NT 3.51, och så tänker jag låta det vara...


Comments (2)

 1. Något som irriterar mig mer än dåliga översättningar är när delar av programmen inte är översatta alls. Men med det sagt så håller jag med om att man måste dra en gräns någonstans. Namn bör man nog inte översätta, i ditt exempel med tjänster, till exempel, så ser jag på min norska XP (på jobbdatorn) att några av tjänsterna har översatta namn, medan några är på engelska. Alla program som installeras externt (t.ex antivirus) har naturligtvis engelska titlar, och då även engelska beskrivningar. Rörigt värre.

  En lustig not angående "Administratör", så fick jag en ny pc på jobbet förra veckan, eftersom min gamla NT4-burk börjar bli, eh, gammal. Eftersom jag översätter vill jag ha en dator på mitt "referensspråk", dvs. svenska. Till slut lyckades vi hitta en leverantör som sålde svensk Windows (konstigt nog är det svårt, trots att Sverige inte ligger längre bort än i runda slängar två timmar med bil), varpå mina systemadministratörer skulle konfigurera systemet. Det tog dem en stund att komma in eftersom de inte riktigt hittade i systemet när administratörskontot hette "Administratör" och inte "Administrator" (som det gör på korrekt översatt norska)…

  Sen sökvägarna blir väldigt röriga när några är översatta och några inte. C:Document And SettingsAdministratörApplication DataLokala inställningar, eller vad det nu var katalogen hette…

 2. Själv tycker jag att det är värre med dåliga översättningar än att se saker på källspråket. En missvisande översättning, ett syftningsfel eller ett dåligt termval kan lura mig i helt fel riktning om jag felsöker.

  Å andra sidan kan jag inte förutsätta att de jag lokaliserar för pratar engelska. Därför strävar vi efter att lokalisera allt och lokalisera allt korrekt. Inte så lätt alltid, men jag tror att vi gör ett rätt ok jobb i alla fall.

  Mappnamn (och namn på genvägar i Start-menyn & Snabbstartsfältet) är ett kapitel för sig. Vi försöker följa några principer –

  – Om det är ett gammalt mappnamn som inte har ändrats på engelska sedan den förra versionen, ändrar inte vi på svenska.

  – Om det är väldigt synligt för användaren (t.ex. My documents), översätter vi det

  – Om det inte är nåt en vanlig användare bör rota it (t.ex. Documents and Settings), översätter vi inte

  Detta är dock inte alltid så svårt att följa. Var drar man gränsen? Jag skulle helst sett att Lokala inställningar inte hade översatts, men Favoriter då? Inte så säkert. Dessutom kanske det inte alltid framgör i mina databaser att en viss sträng är ett mappnamn. Strängar som Temporary Internet Files används i flera olika sammanhang, ibland bör de översättas, ibland inte…

  Överlag tycker jag dock att det är värre när språk blandas inom samma användargränssnitt. T.ex. om halva dialogrutan är översatt. Framför allt om jag vet att texten inte kommer från flera olika källor (vilket är fallet med de blandade tjänstbeskrivningarna).

  Kul att du kör svenska förresten, om du ser nåt du som översättare är kasst får du gärna hojta till.

Skip to main content