Random randomness

This summer I was looking to buy an MP3 player. I wanted something simple & cheap. My only requirements was that it would have a flash card slot and FM radio, and that it’d be small. The only place I was planning ot use it was at the gym. I ended up making an impulse…

5

Vad är skillnaden mellan var och vart?

Här är ännu en sak som irriterar mig – när folk använder orden var och vart fel. För att undvika att irritera mig i onödan, kom ihåg att var anger läge och vart anger riktning. “Var är vi?” är korrekt. “Vart är vi på väg” är korrekt. “Vart är du” och “var ska du gå?”…

4

På fel köl?

Här är nåt som min mamma stör sig ofantligt på – när folk säger “på rätt köl”. Vadå “rätt köl”, finns det nån fel köl? Det korrekta uttrycket är “på rät köl” – rät som i lodrät. Dagens boktips: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0070328773/qid=1101421315/sr=1-2/ref=sr_1_2/002-9677059-7599249?v=glance&s=books. Inte på svenska, men lite kul ändå.

0

Intresserad av att betatesta svensk Windows Server 2003 SP1

Vi har inte kört något betaprogram av svensk Windows sedan Windows 98. Tidigare visade det sig att det helt enkelt kostade mer än det smakade. Nu ska vi försöka igen. Nyckeln till att få ett fungerande betaprogram måste vara att nå rätt användare. Idag tror jag att vi har större chans att lyckas, eftersom det…

0

Vad är skillnaden mellan före och innan?

Här är nåt som jag stör mig ofantligt på – när folk använder orden före och innan fel. För att undivka att irritera mig i onödan, kom ihåg att till skillnad från före kräver innan ett verb. “Före klockan fem” är korrekt. “Innan klockan slår fem” är korrekt. “Före klockan slår fem” och “innan klockan…

9

Localization Bugs: Clipped text, #3

Yesterday I showed how things that change in runtime can cause bugs. The wizard example isn’t that challenging, since it can be predicted fairly easily. Today, I’ll show something that’s just a little bit trickier. Here’s a dialog in the Accessibility wizard as seen in my localization tool: Here’s the same at runtime: Quite the…

0

Vad är skillnaden mellan teknik och teknologi?

Här är nåt som Magnus stör sig ofantligt på – när ordet technology översätts till teknologi. För att undvika att irritera Magnus i onödan, kom ihåg att technology är teknik; teknologi är läran om teknik. Skillnaden mellan en teknolog och en tekniker borde nu vara uppenbar.

4

Localization Bugs: Clipped text, #2

Yesterday I showed some bugs that really shouldn’t happen any more. Easy to avoid, easy to detect. Today, I’ll show something a little bit more interesting. My favourite localization tool is altogether not too poxy, but it’s not great at predicting what will happen at runtime. This means that if the code does anything that…

0

Localization Bugs: Clipped text, #1

About as common as duplicate hotkeys are dialogs with clipped text. And just as with duplicate hotkeys, there are a couple of different ways these can happen. I’ll show a few examples, starting with the most trivial case. One note before I start: I will talk about clipped text, not truncated text. For the purpose of…

5

Localization Bugs: Hotkeys, #5

One more example of duplicate hotkeys and then I’ll let it go. Five is enough. A lot of applications are distributed as MSI files. From the user’s point of view, an MSI file is just a series of “Next” buttons just like any other wizard. From a localizer’s point of view, they’re a little bit…

0