Skeppat: två små verktyg


Två små verktyg som jag har lokaliserat har skeppats -

Diagnostic Tool for the Microsoft VM -- används för att kolla vilka versioner av Java VM som är installerade på datorer och vilka program som kan påverkas om du skulle avinstallera Java VM. Verktyget kan köras lokalt, eller över nätverket om en nätverksadministratör vill söka igenom flera datorer. Du kan hämta verktyget här: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4e38f4f9-ce7e-4271-8836-a7d7293a992f&displaylang=sv.

Microsoft JVM Removal Tool -- används för att avinstallera Microsofts Java VM på datorer. Eftersom detta verktyg gör oåterkalleliga ändringar på datorn måste du kontakta PSS för att få tag på det.  Information finns på http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;826878. Kanske kan det ta en tag eller två innan den svenska versionen är tillgänglig, för den släpptes precis häromdagen.


Skip to main content