SQL Server 2008 R2 November CTP er tilgjengelig for nedlasting.

SQL Server 2008 R2 nærmer seg ferdig vil lanseres i mai 2010. Det er flere nye funksjoner som muliggjør Business Intelligence på en effektiv og selvbetjent måte for dine brukere. PowerPivot er et sett med verktøy som muliggjør Excel 2010 brukere å analysere store datasett fra ulike kilder, generere rapporter og tabeller. Master Data Services…

0