ISV partner Revio håndterer sikkerhet for Securitas ved hjelp av Windows Azure

Når kontrollørene i Securitas er på oppdrag, rapporterer de informasjon om eventuelle avvik direkte til oppdragsgiver. Informasjonen lagres i nettskyen og kan inneholde svært sensitive opplysninger. Sikkerhetsaspektet ble derfor grundig vurdert før de tok løsningen i bruk. Det er Microsofts partner Revio AS som har utviklet den unike løsningen KontrollSys for Securitas. Blir noen tatt…

0