ISV partner Revio håndterer sikkerhet for Securitas ved hjelp av Windows Azure

Når kontrollørene i Securitas er på oppdrag, rapporterer de informasjon om eventuelle avvik direkte til oppdragsgiver. Informasjonen lagres i nettskyen og kan inneholde svært sensitive opplysninger. Sikkerhetsaspektet ble derfor grundig vurdert før de tok løsningen i bruk. Det er Microsofts partner Revio AS som har utviklet den unike løsningen KontrollSys for Securitas. Blir noen tatt…

0

Gratis Windows Azure introduksjonskurs den 23. februar 2011 – Få plasser igjen

Microsoft holder et gratis introduksjonskurs for utviklere. Vi dekker områder som utviklingsverktøy og kontrollpanelene, hvordan sette opp et ASP.NET prosjekt, Windows Azure Web- og Worker role, SQL Azure og Windows Azure AppFabric. I løpet av noen få timer vil du være i stand til å sette opp dine egne prosjekter i nettskyen! Foredragsholder er Einar…

0

Deepmind AS benytter Windows Azure til digital kampanje – lovebrol.no

Deepmind er et systemutviklingsselskap lokalisert i Kristiansand. Selskapet har siden 2007 levert effektive, nettbaserte løsninger til våre kunder. Våre ansatte er løsningsorienterte utviklere med spisskompetanse og lang erfaring på Microsoft .Net. I forbindelse med en kampanje for Esso, Hennig Olsen-Is og Kristiansand Dyrepark ble Deepmind bedt om å utvikle løvebrøl.no. Dette er en kampanje hvor…

0