Trenger du utviklingshjelp?


Knapphet på ressurser kan være en barriere i utviklingen av softwareprodukter. Stadig flere programvarehus kan vise til suksess ved å outsource deler av utviklingsløpet. Microsoft har partnere som kan hjelpe deg etablere en effektiv utviklingsprosess med kompetente team i lavkostland.

Ta kontakt med 99X eller Cefalo hvis du ønsker mer informasjon.

www.99x.no eller www.cefalo.no


Skip to main content