Kundereferanse på Windows Azure – Decerno SupportCenter fra Advenio


Fordi god service er et viktig konkurransefortrinn i dagens marked.

Bedriftens omdømme avhenger av hvor godt kundehenvendelser blir ivaretatt. Et høyt servicenivå innebærer at alle henvendelser må håndteres på en måte som innfrir kundenes forventninger. Dette krever et strukturert og effektivt verktøy.

Decerno SupportCenter følger automatisk alle henvendelser fra de mottas til de sluttføres, og logger alle relevant data for rapportering og analyse i etterkant. Dialog kan opprettes via e-post, SMS, chat, telefon eller web. En henvendelse involverer ofte flere interne ressurspersoner, og Decerno SupportCenter gjør det enkelt å samordne arbeidet og skape en helhetlig kundeopplevelse - uavhengig av hvilke kanaler kunden velger å bruke.

  • Gi bedre kundestøtte til fast månedspris
  • Krever ingen installasjon, lett å sette opp
  • Moderne og brukervennlig grensesnitt
  • Velg selv hvilke kanaler som skal støttes
  • Fast månedspris gir forutsigbarhet

Decerno SupportCenter passer for alle organisasjoner som trenger en mer effektiv behandling av henvendelser i en eller flere kanaler.

 

Løsningen benytter Windows Azure Compute og SQL Azure.

 

For mer informasjon om DecernoSupportCenter kontakt Advenio AS

Comments (0)

Skip to main content