ISV partner Revio håndterer sikkerhet for Securitas ved hjelp av Windows Azure


Når kontrollørene i Securitas er på oppdrag, rapporterer de informasjon om eventuelle avvik direkte til oppdragsgiver. Informasjonen lagres i nettskyen og kan inneholde svært sensitive opplysninger. Sikkerhetsaspektet ble derfor grundig vurdert før de tok løsningen i bruk.
Det er Microsofts partner Revio AS som har utviklet den unike løsningen KontrollSys for Securitas. Blir noen tatt uten gyldig billett på bussen, ansatte i butikker stjeler fra kassen – eller hvis det er bråk på et kjøpesenter, sender kontrollørene informasjon gjennom sin smarttelefon direkte til oppdragsgiver. Revios løsning er enestående i bransjen.

- Det er ofte sensitive opplysninger som går mellom oss og våre oppdragsgivere, og sikkerhetsaspektet ble vurdert aller høyest da vi vurderte systemet. Vårt IT-selskap Revio anbefalte oss å legge løsningen i Windows Azure, slik er vi garantert at Microsoft ivaretar sikkerheten, forteller Steffan Larsen, leder for kontrollvirksomheten i Securitas Norge.

Windows Azure er en applikasjonsplattform fra Microsoft. Istedenfor at informasjonen som sendes fra Securitas til oppdragsgiverne lagres i egne servere, så lagres den i Microsofts gigantiske serverparker på ulike steder i verden, også kalt nettskyen.

"Løsningen er svært fleksibel og sparer både oss og våre oppdragsgivere for tid og administrasjon. Etterspørselen fra våre globale kolleger har vært enorm". Steffan Larsen, leder for kontrollvirksomheten i Securitas Norge.

Global interesse for norsk innovasjon
Etter å ha implementert rapporteringsløsningen har Securitas Norge kunnet legge ned en hel avdeling med administrative ressurser som tidligere håndterte rapporteringer fra kontrollør til oppdragsgiver. Løsningen har vekket interesse fra Securitas-kontorer globalt.

- Løsningen er svært fleksibel og sparer både oss og våre oppdragsgivere for tid og administrasjon. Etterspørselen fra våre globale kolleger har vært enorm, forteller Steffan Larsen.

Fordi informasjonen de rapporterer lagres i nettskyen, kan Securitas utvide løsningen til kontorer over hele verden uten ekstra investeringer. Det er én av tre svært gode begrunnelser for at Securitas har lagt løsningen i skyen.

• Sikker: Microsoft sørger for trygg oppbevaring av data.

• Fleksibel: Løsningen er svært fleksibel og skaleres etter hvor mye kapasitet Securitas til en hver tid har behov for. Slik slipper de dyre enkeltinvesteringer, og de kan utvide sin kapasitet ”på dagen”.

• Stabil: Windows Azure har en garantert oppetid på 99,95 prosent.

- Nettskyen gir oss muligheten til å være mye mer fleksible. Vi vet foreløpig ikke hvor stor kapasitet vi vil trenge, bare i Sverige blir det for eksempel årlig gjennomført flere millioner billettkontroller. Det er umulig for oss å skalere serverparken opp til slike volum uten betydelige investeringer. En slik global lansering kunne vi altså ikke gjort uten skyen, avslutter Larsen.

 

Les om hvordan Skandiabanken utnyttet Windows Azure for sitt aksjespill her.

Skip to main content