Hvorfor skal programvarehus bry seg om cloud computing?


Svaret er enkelt, cloud computing har potensial for å øke programvarehusets inntekter og/eller redusere kostnader. Ved å kjøre kode og/eller lagre data i datasentre tilbys det enkelte programvarehus å unytte stordriftsfordeler tidligere forbeholdt noen få. Alle med ansvar for strategiske beslutninger for et programvarehus bør være oppmerksom på hvordan cloud computing vil påvirke deres organisasjon.

Dette er et vesentlig spørsmål som David Chappell har diskutert i sitt white paper Windows Azure – A Guide for Decision Makers.  Ta en titt!

Ønsker du en dialog med Microsoft om cloud computing og Windows Azure kontakt oss på isvnorge@microsoft.com

Comments (0)

Skip to main content