dSafe bygger fremtidens infrastruktur for digitale kvitteringer med Windows Azure


dSAFE AS er et selskap som har utspring fra Norges beste teknologiske universitet, NTNU. Selskapet jobber med å bygge en infrastruktur for digitale kvitteringer. Infrastrukturen bygger en åpen løsning basert på åpne standarder som vil gjøre det enklere for partnere å tilby digital kvittering til sine kunder. Vi bestemte oss for å bruke cloud computing på grunn av skaleringsmuligheter.Valget falt på Windows Azure på grunn av personvernloven som vi må ta hensyn til og fordi Azure leveres som PaaS - Platform as a service.

Løsningen er testet til å ta imot flere hundre kvitteringer pr sekund, og det skal la seg skalere videre. Vi starter pilottest i Trondheim i oktober med få utvalgte butikker. Målet er å få til et samarbeid med alle kassesystemleverandører og brukersteder. En kassesystemaktør brukte under en dag på  integreringen. Grunnen er at vi har laget et enkelt API, hvor vi legger inn støtte for eksisterende format som kassesystemleverandører benytter seg av. dSafe ser for seg et samarbeid med alle kassasystemleverandører i Norge - og være en del av et steg nærmere et papirløst og miljøvennlig samfunn.

Ønsker du å komme i kontakt med dSafe? Sjekk ut www.dsafe.no

 

Comments (0)

Skip to main content