En trinn-for-trinn guide til gjennomføring av Windows 7 Logo Test


Trinn 1. Gjør deg kjent med kravene

Informasjon om hvilke krav som stilles finnes her: Link

 

Support: swlogo@microsoft.com

 

Trinn 2. Verifiser at applikasjonen er kompatibel med Windows 7

Last ned selvtesten her. ‘PASS’ eller ‘PASS WITH WARNING’ godkjennes og vises i resultatfilen (.XML) som genereres av selvtestverktøyet

 

Support: swlogo@microsoft.com

 

Trinn 3. Verifiser organisasjonsidentitet med Verisign Sertifikat

Sertifikatet koster USD $99 og kjøpes direkte av VeriSign her: Link

Pass på at du velger “Organizational Certificate Digital ID” sertifikatet.

 

Support: emeasupport@verisign.com

 

Trinn 4. Etabler en konto i WinQual

-        Det må lages en konto på https://winqual.microsoft.com/signup/  hvis dere ikke allerede har dette

o   Søk for å se om organisasjonen allerede er registrert, trykk ‘next’. Helt ny konto lages ved å trykke ‘next’ helt nederst.

 

Support: winqual@microsoft.com

 

Trinn 5. Signer Windows Logo License Agreement

-        Trykk ‘SoftwareàLegal Agreements’

-        Trykk ‘Agreement

-        Lese avtalen og trykk ‘Submit Online’

o   Det skal være et signaturfelt i bunn av siden. Dersom du ikke ser denne kan det være at du ikke har tilstrekkelig med rettigheter. Rettigheter endres av administrator under ‘Profile Permissions’ fanen.

-        Velg Software à Self Tested à Windows 7

o   Trykk ‘Create New’ for å registrere en applikasjon

o   Følg “trollmannen” for å laste opp din .XML fil og trykk ‘next

-        Applikasjonen skal nå få status ‘Signed’

-        Noter deg produktnavn og submission ID

 

Support: winqual@microsoft.com

 

Trinn 6. Registrer applikasjonstesten i Microsoft Partner Network

-        Logg deg inn i partner membership center (http://partner.microsoft.com)

-        Velg ‘requirements & assetsàtested products’ og trykk på ‘add new’ knappen

o   Legg inn produktnavn (helt likt som registrert i WinQual)

o   Legg inn produkt ID (samme som submission ID)

o   Velg lokasjon som har gjennomført produkttesten

o   Trykk ‘save

 

Support: npartner@microsoft.com eller telefon 23 500 400

 

Merk: Det kan ta opptil 7 dager fra applikasjonen har status som ‘signed’ i WinQual til den kan registreres i Microsoft Partner Network. Er du for tidlig ute vil du få en feilmelding som sier ‘Your data does not match our records…’

 

FAQ Overall Process

FAQ Submission and WinQual Process

FAQ Requirements and Test Cases

 

 

Windows 7 Logo Test_Guide.pdf

Comments (0)

Skip to main content