Azure applikasjoner kan utvikles i Visual Studio 2010!


Visual Studio 2010 tilbyr en måte å lage Windows Azure applikasjoner på. Det er laget en enkel trinn-for-trinn gjennomgang for hvordan du kan bruke din ASP .NET kompetanse for utvikling i skyen.


 


Artikkel om utvikling av skytjenster i Visual Studio 2010

Skip to main content