Så ska näringslivet höja svenska elevers mattekunskaper

Matematikkunskaperna blir allt sämre i Sverige och vi rasar i internationell ranking. Jämfört med andra länderna har svenska skolor färre mattelektioner. Bara två tredjedelar av timmarna som elever i andra EU/OECD-länder har. För att råda bot på den nedåtgående trenden har projektet Mattekommissionen startat. Målet med Mattekomissionen är att höja kvalitén på eleverans matematikkunskaper och…

0