Så använder kommuner, skolor och högskolor Office 365


Office 365 finns nu för skola och högre utbildning som vill dra nytta av molnet. Med Office 365 får eleverna ett modernt verktyg som hjälper dem nå högre måluppfyllelse samtidigt som lärarna effektiviserar administrationen och kan fokusera på undervisningen.

Denna molntjänst ger studenter och lärare möjlighet att samarbeta i realtid med olika uppgifter och grupprojekt. Det är till exempel lätt att dela information, visa och redigera dokument i en webbläsare eller i Office då gratis e-post, snabbmeddelanden, röst- och videochatt och visning och redigering av dokument online ingår.

Bland svenska skolor är intresset stort och under en användarträff i Microsofts lokaler möttes cirka 50 lärare, tjänstemän och utvecklare för att nätverka, diskutera frågor om Office 365 i skolan och inte minst inspireras av goda exempel.Sigtuna kommun satsar på Office 365

Lasse Sundberg som är it-pedagog i Sigtuna kommun, driver Sigtunaboxen som är ett koncept i syfte att lyfta alla Sigtunas skolor med hjälp av IKT. Han berättade under Microsofts användarträff om hur Office 365 ingår i satsningen. Sigtuna har stort fokus på it-frågor och vill öka kompetensen kring användandet av IKT i skolorna för att uppnå sina mål.

Som ett led i detta arbete har Sigtuna kommun valt att implementera Office 365 för att bland annat enklare kunna dela, kommunicera och publicera information mellan lärare och elever. Till exempel fungerar samarbetsverktyget utmärkt i de fall eleverna behöver hjälp av en specialpedagog som inte är på plats på skolan varje dag. Med hjälp av e-post, snabbmeddelanden, gruppvideo och chatt kan eleverna enkelt och snabbt få svar på sina frågor.

Universitet och högre utbildning
När det gäller högre utbildning så har både Linköpings Universitet, Malmö Högskola och Handelshögskolan i Stockholm valt att implementera Office 365.

– Office 365 öppnar nya möjligheter genom att tillgängliggöra våra informations- och kommunikationssystem. Linköpings Universitet drar nytta av molntjänster genom att vi blir snabbare och mer kostnadseffektiva på att leverera tjänster och funktioner som efterfrågas av våra studenter och anställda, säger Joakim Nejdeby, IT-direktör/CIO, Linköping Universitet.

Andra svenska skolor som använder Office 365 är bland annat John Bauergymnasiet som driver skolverksamhet på 30 orter runt om i Sverige. Enligt dem har Office 365 underlättat för både lärare och elever.

– Med Office 365 har molnet blivit både tillförlitligt och användarvänligt. Det ger våra elever och anställda möjlighet att använda it på ett säkert och lättillgängligt sätt oavsett tid och rum, säger Christer Dahlström, CIO på JB Education.

Prova Office 365 gratis och se hur det kan hjälpa din skola.
1. Registrera dig för en gratis utvärderingsversion. Utforska alla funktioner och förmåner i Office 365 för upp till 50 användare.

2. Verifiera behörighet. När som helst under provperioden kan du låta Microsoft verifiera din domäns behörighet för utbildningsabonnemang/-priser.

3. Börja använda tjänsten. Distribuera gratistjänsten (Office 365 för utbildning, abonnemang A2) på hela institutionen eller köp andra tjänster.

Registrera dig för en gratis utvärderingsversion här.

Läs mer om Office 365 för skola och högre utbildning.

Se filmen från användarträffen där lärare berättar om Office 365.

Allt du behöver veta om serviceuppgradering till Office 365.

Kontakta Joke Palmkvist, affärsområdesansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft, om du vill veta mer om Office 365 för utbildning. Hon nås på 08- 752 29 54.

Comments (1)
  1. IKT-bloggen says:

    En serviceuppgradering till Office 365 tar bara ett par timmar från ax till limpa, oavsett om du

Comments are closed.

Skip to main content