Så fick Nybyggeskolan tid över till kärnverksamheten


Med friska datorer och automatisk uppdaterad mjukvara slipper Nybyggeskolan att krångla med datorerna – och kan fokusera på lärandet.

På Nybyggeskolan i Västerås finns ungefär 650 datoranvändare i form av pedagoger och elever. Datorerna har länge haft en central roll i utbildningen, men har inte alltid skötts optimalt när det gäller uppdateringar av mjukvara, säkerhet och prestanda. Något som pedagog Thomas Lehnberg började känna konsekvenserna av för två år sedan.

– Skollagen går igenom en ny reform med sikte på att erbjuda en skola i världsklass. Samtidigt får pedagogerna mindre tid till förfogande. Det ställer ju krav på att datorerna och mjukvaran är i skick, det finns inte tid till att hantera en krånglande maskinpark.

Akut problem behövde lösas
Problemet började bli allt mer akut under 2010, något som Magnus Haglund på Microsofts partnerföretag Advania kan intyga.

– Vissa av datorerna var från 2009 och hade inte hanterats systematiskt sedan dess. Ingen hade ansvar för säkerheten och mjukvaruuppdateringarna, allt sköttes manuellt med hjälp av ett Excel-ark.

För att komma tillrätta med maskinparken skapade Thomas Lehnberg förra våren en checklista över vilka förbättringar han ville se. Förutom att administrera elevdatorerna på ett mer kontrollerat sätt ville han ha en lösning som kunde få ordning på maskinunderlag, inventeringslistor och licenser.

– Vi ville få kontroll över vilka maskiner som var ute på skolorna, vilken elev som ansvarade för datorn och vilka program som användes. Det var också viktigt för oss att kunna hantera detta på egen hand och inte vare beroende av en leverantör.

Lösningen fanns i Windows Intune
Thomas Lehnberg diskuterade sina önskemål Shawn Akrawi, e-strateg på Västerås stad.

– Vi har Microsoftmiljö sedan länge och jag pratade med vår kontakt hos dem. Windows Intune verkade passa våra krav väldigt bra, så vi bestämde oss för att prova, säger Shawn Akrawi.

Fokuserar på kärnverksamheten
Windows Intune installerades i juni 2012, och resultatet har blivit över förväntan.

– I grunden handlade det om kontroll, men vi kan också ge bättre support till elever och pedagoger, bland annat genom ett student help desk. Datorerna kan också föreslå och ladda ner lämpliga applikationer.

En annan fördel är möjligheten att se hur varje dator mår, och utföra säkerhetsåtgärder som uppdateringar eller hantera virusskydd utan att ta in maskinen för service.

– Detta sparar mycket tid, inte minst efter loven då datorerna ska rensas och uppdateras. Att det nu sker kontinuerligt ger datorn en ökad livslängd vilket i sin tur genererar besparing. Vi har en mycket friskare maskinpark än vad vi någonsin haft, säger Thomas Lehnberg.

Även Shawn Akrawi är nöjd med resultatet.

– Skolan har inga avbrott i kärnprocessen som innan, så där vet jag att vi gör en effektiviseringsvinst. Jag är väldigt glad att vi hittat den här lösningen.

 

 Av: Jacob Härnqvist

 

Skip to main content