IKT i fokus på BETT 2013


Succén är tillbaka! Under den 30 januari till 2 februari går evenemanget BETT 2013 av stapeln på Excel i London. Under tre intensiva dagar får du en inblick i hur ny teknik kan främja lärandet hos elever och lärare. BETT fokuserar i år på IKT och lärande, men även på hur skolan som organisation kan utveckals.

Microsoft kommer att finnas på plats med en monter och bland annat visa upp de senaste produkterna Windows 8 och Office 2013. Du kommer även kunna ta del av smarta tips på hur du använder Microsoft produkter i undervisningen, exempelvis hur du kan hålla ordning på anteckningar och lektionsplanering i OneNote.
– Vi kommer att ha seminarier med våra duktiga innovativa lärare Daniel Gomejzon, idrottslärare på Väsby Nya Gymnasium i Stockholm, och Jerker Porat, högstadielärare på Karlsängskolan i Nora, som kommer att berätta hur de använder våra produkter i undervisningen, säger Eva Pethrus, ansvarig för skolfrågor på Microsoft

Eva kommer att finnas på plats under BETT tillsammans med lärare och skolledare från olika skolor. 
– Tillsammans med över 200 lärare och skolledare kommer vi att besöka en Microsoft Partners in Learning ”Super Mentor School”, vid namn New Line Learning. Ett inspirerande studiebesök till en framgångsrik och innovativ skola i ett område som präglas av hög arbetslöshet och som har med en tydlig vision och ett metodiskt arbete lyckats med satsningen på individuellt lärande med stöd av IKT.

New Line Learning arbetar även med riskhantering för att eleverna inte skall hoppa av skolan utan lyckas och ha behörighet att fortsätta till högre utbildning. Besökarna kommer även få en djupare inblick i den nya Plaza modellen som skolan har utvecklat där närmare 100 elever aktivt arbetar med stöd av ett team av lärare.

Skip to main content