Så ska näringslivet höja svenska elevers mattekunskaper


Matematikkunskaperna blir allt sämre i Sverige och vi rasar i internationell ranking. Jämfört med andra länderna har svenska skolor färre mattelektioner. Bara två tredjedelar av timmarna som elever i andra EU/OECD-länder har. För att råda bot på den nedåtgående trenden har projektet Mattekommissionen startat.

Målet med Mattekomissionen är att höja kvalitén på eleverans matematikkunskaper och få politiker på såväl regional som lokal nivå att förstå problematiken. Sett till övriga världen så sjunker svenska elevers mattekunskaper och antalet sökande till utbildningar som kräver en högre nivå av mattematik blir allt färre Under 2011 klarade knappt var femte niondeklassare nivån godkänt vid nationella provet i matte.

Bakom initiativet till Mattekomissionen står en unik grupp med representanter från grundskolan, universitet och näringslivet. Tillsammans håller kommissionen på att ta fram en strategisk plan för att kunna höja lägstanivån och stärka Sveriges toppstudenter inom matematik.

Kommissionen består av: 
Per Adolfsson, vd för Microsoft AB
Mikael Bondestam, lärare inom matematik och datorteknik på Polhemsskolans gymnasium i Gävle.
Börje Ekholm, vd för Investor.
Peter Gudmundsson, rektor på Kungliga Tekniska Högskolan.
Jens Henriksson, vd för Nasdaq OMX Nordic Stockholm.
Anna Karlsson, lärare inom matematik och NO på Viktor Rydbergs Samskola i Stockholm.
Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vis Svenskt Näringsliv.
Peter Nyström, docent vid Institutionen för beteende vetenskap vid Linköpings universitet..
Jerker Porat, lärare på Karlsängsskolan i Nora.

 

 

Comments (0)

Skip to main content