Från svarta tavlan till X-boxBild från SVT

Svarta tavlan har sedan länge fått lämna plats åt mer moderna verktyg i klassrummet, både datorer och läsplattor har idag allt större betydelse i undervisningen. Enligt en rapport från nätverket Eurydike, som tillhandahåller information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, har utvecklingen inom IKT gått oerhört snabbt de senaste tio åren.

Men sett till skolor i Europa råder det fortfarande stor skillnad i hur IKT tillämpas i undervisningen. En av orsakerna, som slås fast i rapporten, kan vara bristen på lämplig mjukvara och teknisk support.

En lärare som arbetar aktivt med IKT i undervisningen är Jerker Porat, lärare på Karlsängskolan i Nora. Han är ständigt på jakt efter nya kreativa idéer som kan öka elevernas lust till att lära. Hans senaste tillskott bland undervisningsverktygen är att använda sig av spelkonsollen X-box Kinect i idrotten.

– En del elever känner sig obekväma och drar sig för att delta i idrottsundervisningen. Men genom att använda spelkonsolen för att exempelvis lära ut dans, som bugg och foxtrot, blir undervisningen mer lekfull. Fler elever är nu aktiva på idrottslektionerna och säger att de har mer energi över till annat, säger Jerker Porat.

Läs hela artikeln om Jerker Porats engageman för att öka kreativiteten i klassrummet. 

Skip to main content