Live@edu kommer att bli Office 365 för utbildning


Du kanske har hört talas om Office 365 för utbildning, om inte, läs mer på Office365.com eller i mitt blogginlägg “det nya sättet att samarbeta och kommunicera”! Till sommaren kommer det komma ett mejl till den som är administratör för Live@edu med information kring migreringen till Office 365, som alltså är nästa version av Live@edu.

När?

Detta kommer att börja under sommaren 2012 och pågå under hösten och tills samtliga konton är migrerade. Alla Live@edu-kunder delas in i kategorier efter storlek, de med flest användare kommer att få erbjudande om migrering först. Man kan skjuta upp uppgraderingen med upp till 18 månader från och med Office 365 för utbildning släppts.

Var förberedd!

Nedan finns tre steg som säkerställer att du är förberedd inför uppgraderingen.

1.Kontrollera kontaktinformationen och din institutions profil stämmer i Service Management-portalen.

2. Se till att datorerna uppfyller programvarukraven för Office 365. Här kan du ta hjälp av det kostnadsfria verktyget från oss, Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit, som är ett inventerings-, uppskattnings- och rapporteringsverktyg som på ett säkert sätt utvärderar IT-miljöer inför olika typer av migreringar.

3. Läs igenom vanliga frågor och svar, uppgraderingsinformationenLive@edu-sajten och informationen samlad på Office 365-forumet kring uppgraderingen och skapa sedan en uppgraderingsplan för din institution. Ta gärna hjälp av checklistan “Before-upgrade checklist for administrators”. Det finns även checklistor för själva migreringsperioden och efter migreringen som är bra att använda sig av.

Vad betyder det rent praktiskt?

Alla användare som har ett konto i Live@edu innan migreringen kommer att ha två inloggningar efter migreringen. De kommer ha ett privat Windows Live ID som de kommer åt sin SkyDrive med och ett skolkonto i form av ett Microsoft Online ID som fungerar för Office 365-kontot. Läs mer om detta och hur det kommer se ut här.

Hur får jag reda på mer?

Allt du någonsin kan tänkas behöva veta om samtliga tjänster och program som ingår i Office 365 finns i Office 365 for Enterprise Service Descriptions. Här beskrivs tjänsterna i detalj vad gäller kompabilitet, mobilitet, begränsningar, support m.m. Om du vill testa på företagsversionen av Office 365, vilken innehåller samma tjänster, men är tänkta att anpassas med hjälp av skolmallar för att göra dem mer användarvänliga, så gå in här, klicka på den blå knappen och fyll i lämpliga uppgifter. En testversion specifik för skola kommer komma i samband med att Office 365 för utbildning släpps.

Avslutningsvis vill jag visa en inspirationsbild Ler

 


Comments (1)

  1. IKT-bloggen says:

    Eftersom Office 365 för utbildning numera finns tillgängligt för alla kunder , kommer

Skip to main content