Microsofts Partners in Learning Forum for Education 2012


I skrivandes stund är Microsoft Partners in Learning European Forum for Education 2012 avslutad. Närmare 250 lärare och skolledare har spenderat de sista 4 dagarna i Lissabon för att lära av och med varandra. 82 unika lärarbidrag för 40-talet länder i Europa ställde upp i tävlingen om att vara den mest innovativa läraren i Europa. Alla bidragen hittas här. Det som är mest slående är behovet från lärare att lära av andra lärare. Att få samtala och utbyta idéer. Få uppleva glädjen att får vara tillsammans med andra innovativa och kreativa lärare som förstår vad man vill åstadkomma och kan bygga vidare på tankarna om sitt projekt. Den energin och glädjen att uppleva att man inte är annorlunda utan är “med vänner” och kan få tänka högt och lågt och att det ok att tänka nya och andra tankar. Att annorlunda är bra! Det gör också att man har kraften och energi att gå tillbaka och stötta och dela med sig av nya erfarenheter. Filmer och bilder från forumet finns här.

Agendan för dagarna var intensiv där delegaterna hade bedömning från en internationell domarkår som ställda tuffa och relevanta frågor till seminarier med internationellt erkända talare såsom Ann Bancroft och Liv Arnesson.  Dessa båda damer är lärare och äventyrare men inte minst fantastiska förebilder när det gäller uthållighet och kämparanda. De var det första teamet av kvinnor som skidade över landmassan på Antarktisk. Via internet höll de kontakten med klassrum över hela världen. I november 2012 så kommer de att leda en grupp på 8 kvinnor som kommer att representeras av en kvinna från respektive kontinent på en expedition till Sydpolen. Målet är att sammanföra 2 miljoner klassrum världen över och 50 miljoner elever och göra Sydpolen till världens största klassrum för att fokusera på “bristen av rent vatten”. Tekniken kommer att vara en viktig komponent i detta arbete för att sammanföra alla dessa elever med dessa 8 kvinnor och följa dem på deras resa.

Fler spännande seminarier gavs. Bland annat Riina Vuorikari från European Schoolnet drev from januari 2010 tom slutet på skolåret 2011 Acer-European Schoolnet Educational Netbook piloten med 245 klasser i högstadiet. Studien genomförde i 6 Europeiska länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Turkiet och Stor Britannien). Över 7000 elever och 1000 lärare använda PC´s under piloten.

Piloten var fokuserad på att förstå hur introduktionen av netbooks och 1-till-1 pedagogik kan förändra den pedagogiska processen av lärande, både i och utanför skolan. 1-till-1 pedagogiken lyfter fram den möjligheten att elever alltid har tillgång till netbooks och drar nytta av “blended learning” och alternerar möjligheten till att undervisa på nätet och i klassrummet. Med hjälp av tekniken så ges även tillgång till individuell coaching samt gruppövningar. Mer information finns här.

Kresten Thorndahl är en elev som är driver ett projekt som kallas Media Patrol i Danmark. I varje klassrum finns det “12 IKT konsulter är slogan” för hela projektet. Målet är att bygga en media patrull på de danska skolorna som kan stötta andra elever. De skall även kunna stötta barn och lärare på grundskolorna. Media patrull körs som pilot på 20 skolor i Danmark. Initiativet liknar mycket det svenska initiativet Student Helpdesk som handlar om att ha kontextuellt lärande i klassrummet. 

imageDen svenska delegationen i Lissabon bestod av Bo Jansson, 2;a vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (domare i tävlingen), Jerker Porat, lärare Karlsängsskolan i Nora, Fatima Lasfirare, lärare Stockholms Stad, Jessica Löfstrand, lärarstudent Stockholms Universitetet samt Daniel Johansson, lärare Väsby Nya Gymnasium.

De hade 3 unika projekt som påvisar hur tekniken kan stärka elevers lärande processen. Daniels hur man får igång stillasittande elever på gymnastiken genom att använda “gamification” inom idrotten. Den energi och aktivitet som eleverna går in i lektionerna med utifrån att Daniel har byggt upp lektionerna utifrån spelvärldens nivåer, poängsamlande och samarbete är lekfullt och mycket kreativt. Han använder Onenote för att hålla struktur på sina elevers namn och ansikten (som idrottslärare kan han ha upp tom 150 elever att hålla reda på). Med hjälp av Excel så har han även en tydlighet till eleven gällande målen i kursplanen och där eleven kan se hur de ligger till vilket gör att det är en struktur och process som blir tydlig.

Jerker Porat som Matematik, Fysik och Idrottslärare har använt tekniken för att genomsyra hela sin utbildning. Han använder Kinect i idrotten för att få igång elever som inte vill dansa. Han använder Excel för att göra en fondtävlingen med eleverna och tar med dem till den lokala banken för att diskutera hur eleverna kan spara i fonder. Detta har gjort att spännande diskussioner har uppkommit om hur etiska vissa fonder är. Hur miljövänliga vissa företag är som finns i fonden och varför vissa fonder går ner kraftigt med anledning av Tsunami och andra naturkatastrofer. Detta har stimulerat diskussioner inom andra ämnen också vilket har gjort att eleverna har blivit medvetna om sin egen “konsument makt”. De kan bestämma hur företag skall uppträda utifrån var de handlar.  Jerker spelar även in sina lektioner för att elever skall ha möjlighet att repetera men inte minst har han möjlighet läsa in frågorna på proven för att underlätta för elever med dyslexi att kunna göra proven.

Fatima Lasfirare och Jessica Löfstrand har ett demokrati-, och integrationsprojekt som utgår ifrån ensamkommande flyktingungdomars behov att få stöd med läxan i sina boenden.  Lärarstudenter som skall bli lärare med svenska som andra språk från Stockholms Universitet stöttare eleverna via Windows Live Messenger och ställer frågor så att eleverna kan göra sin läxa i boendet.  Att eleverna lär sig står utom all tvekan. Dessutom ser lärarutbildare effekter på lärarstudenter som får en bättre pedagogisk kunskap om hur frågor skall ställas för att stärka lärandet. Ytterligare effekter är bättre didaktisk kunskap om hur man undervisar med hjälp av tekniken via nätet. Detta är sannerligen “Co-Learning” både hos eleven och hos lärarstudenten. Lärarstudenterna finns tillgängliga 2 ggr i veckan på kvällstid.

DSC_0253 (2)Den svenska delegationen gjorde en strålande insats med att nätverka och bygga relationer för samarbete på Europeisk nivå när de kommer tillbaka till sina klassrum. Vi fick som extra grädde-på-moset med oss hem en “2nd Runner up” pris för “Cutting Edge Use of Technology for Learning” som Fatima Lasfirare och Jessica Löfstrand vann åt Sverige. Nästa steg är den globala tävlingen i Grekland i November där våra svenska vinnare skall försvara Sveriges chanser./Eva Pethrus


Comments (0)

Skip to main content