Kinect+Matematik=Sant


I veckan så firade vi en ett åring. Det var precis ett år sedan vi släppte Kinecten här i Sverige. Vi sett hur denna produkt som var ämnad först ur ett rent spel och nöjesperspektiv har fått en stor acceptans och uppskattning av barn, ungdomar, forskare, lärare och inte minst åldringsvården som en produkt som kan anpassas utifrån målgrupp och behov. Under oktober månad fick Kinecten också T3 priset för den har varit den mest snabbsäljande konsumentprodukt under året.

I dagarna kom även resurser hur vi kan använda Kinecten för att lära våra barn matematik. Varför inte använda Kinect för att lära Sinus och Cosinus? Det finns lärarhandledningar skapade av Professor Robin Agnotti på Washington Universitet i Bothell. Professor Agnotti jobbar på “the School of Education” och har som fokus matematik i undervisningen. Hon har utvecklat ett antal lärarhandledningar som går från ca åk 5 i matematik och uppåt. Många av lärarhandledningarna finner du på Microsofts skolportal där du kan utbyta tankar med kollegor internationellt, finna undervisningsmaterial, men också samverkans möjligheter för dina elever. Inte minst är vi glada över att kunna med hjälp av Professor Agnotti visa konkreta exempel på hur man kan använda tekniken i undervisningen.    http://us.partnersinlearningnetwork.com/communities/shelf/Pages/default.aspx . I exemplen kommer du få tillgång till material som eleverna kan använda för att aggregera data och studerar matematiska koncept. 

Under början av november så kommer våra duktiga europavinnare av Microsofts Innovativa lärarpris Kara Barker-Åström och Roger Lister från VRG åka till Microsofts Partners in Learning Global Forum i Washington. Där kommer de att försvara de svenska färgerna i den internationella Microsoft Innovativa lärarutnämningen. Under Forumet kommer Professor Agnotti att föreläsa och jag ser fram emot att höra mer om hur hon jobbar med Kinecten och matematik. I´ll be back.....

/Eva Pethrus


Comments (0)

Skip to main content