Presentationsteknik


Hej gamla och nya läsare, dig jag träffat och dig som jag förhoppningsvis får tillfälle att träffa snart. “Jag heter Helena Mischel och jobbar med lösningar för skola och högre utbildning på Microsoft” brukar jag säga när jag är ute på möten och den obligatoriska presentationsrundan infinner sig.

Helena Mischel, formell presentationsbild

När jag får tillfälle följer jag upp med att förklara att jag hjälper skolor med mejllösningar, skolportaler och hur man använder datorn i undervisningen. Jag brukar också tillägga att jag även jobbar med företag som specialiserat sig på utbildningslösningar. Trots detta får jag en känsla av att det är lite luddigt, det här med vad jag egentligen gör. En anledning är nog att jag gör så många olika saker; det går inte direkt att sammanfatta till några korta rader att jag jobbar med alla kommuner i hela landet med alla IKT-lösningar vi har.

På en kurs jag var på för någon vecka sedan fick jag bland annat lära mig hur man presenterar sig. Man skulle börja med sitt namn, sedan “Jag jobbar för att…”, följt av “Det är viktigt eftersom…”, “Jag försöker förstå…”, “Om du vill att någon…så kontakta mig” och till sist avsluta med sitt namn igen och sedan att det är trevligt att träffas.

Vi gör ett försök.

Jag jobbar för att hjälpa skolor, kommuner och företag som jobbar med dessa, att göra det möjligt att lägga mindre tid på administration och mer tid på lärande med motiverande och roliga verktyg.
Det är viktigt eftersom det påverkar möjligheterna för ungdomar att bli framgångsrika i arbetslivet.
Jag försöker förstå hur jag kan nå ut till så många pedagoger som möjligt med tips om hur de kan använda datorn i utbildningen så att de i sin tur kan inspirera andra lärare och elever.
Om du vet något du tror skulle kunna fungera bättre med hjälp av en IKT-lösning, eller om du vill ha en inspirerande föreläsning för att komma igång med datoranvändandet på din skola så ska du kontakta mig.
Jag heter alltså Helena Mischel, och det var….

Här tar det stopp. Jag har ju tyvärr inte haft nöjet att få träffa dig. Hur presenterar du dig? Ta chansen och öva, antingen med denna teknik eller din alldeles egna. Jag skulle gärna vilja höra vem du som läser bloggen är och vad du vill läsa mer om.

Jag heter alltså Helena Mischel, och det ska bli trevligt att få träffa dig!

/Helena MischelComments (0)

Skip to main content