Almedalen: En skola för alla barn – runda bords-seminarium


Runda-bords seminarium om tillgänglighet med IT-stöd i grundskolan i samarbete med Dyslexiförbundet FMLS.

Utbildning är nyckeln till välfärd och en förutsättning för att få tillgång till arbetsmarknaden. Detta lägger grundfundamenta för möjligheter till en god framtid och delaktighet i samhället. För barn med behov av särskilt stöd exempelvis de med dyslexi är det extra viktigt att inte bara få tillgång till välutbildade och kunniga pedagoger utan också de smartaste och bästa verktygen som ger dem samma chans och möjlighet att nå kunskapsmålen. Vi ska ge likvärdiga förutsättningar för alla barn att få lyckas i samhället och att ingen lämnas utanför. Alla barns rättigheter till en individuellt anpassad utbildning måste vara grundförutsättning för alla skolor.

Tillsammans med Dyslexiförbundet bjuder Microsoft in till ett runda-bords samtal om tillgänglighet för alla barn. Du får se nyheter inom området, presentation av vad Microsoft kan erbjuda och utbyta erfarenheter och få inspiration.

Var: Almedalsveckan, adress Hästgatan 4 (ovanför Donners plats)

Dag: Två valfria tillfällen – ange vilket du vill delta på vid anmälan.

Den 5 juli kl 09.00-10.00. Vi bjuder på frukost

Den 5 juli kl 11.00-12.00 Vi bjuder på kaffe och bullar

Kostnad: Kostnadsfritt, antalet platser 12 per seminarium

Anmälan senast den 4 juli till: Eva Pethrus

 

Inbjudan som PDF (257,42 kb) 

/Fredrik Schönemann


Comments (0)

Skip to main content