Microsoft Office 2010 får utökat funktionsstöd


Microsoft fortsätter att utveckla Office 2010 för att möta behov hos användare med funktionshinder. Vi tillhandahåller även  verktyg för dig som skapar eget material och innehåll för ex webbsiter. Här finner du gratisverktyg. Att säkerställa att alla har samma möjligheter att dra nytta av fördelarna med Office och Windows är viktigt för Microsoft och en del i vårt engagemang för att sprida användningen av informations och kommunikationsteknik i skolan och i hemmen.

/Anna Erman


Comments (1)

  1. Anita Gueger says:

    that was surely a wonderful development! More surprises will come <a href="http://skiptracingtool.com">visit me</a>

Skip to main content