Framtidens Lärande 18-20 maj, Nacka Strand


Framtidens Lärande är en konferens i tiden som inbjuder till ett forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och policydiskussioner. Det är ett forum som välkomnar dig som arbetar med skola oavsett nivå, lärare, forskare, förlag och leverantörer m.fl. 

Delta i tänkvärda keynotes, paneldebatter, olika utställningar, workshops och en rad inspirationsmöten med exempel från skolor, kring läs- och skrivintroduktionen, kompetensutveckling, sociala medier, spel och lärande, robotik och mycket annat. 

Arrangerar Framtidens lärande gör stiftelsen Datorn i utbildningen i samverkan med Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Internationella Programkontoret och Nacka kommun. 

Microsoft är självklar på plats för att visa hur vi arbetar med skolutveckling och IT samt hur ny teknik kan främja pedagogiken och elevernas inlärning. 

Läs mer och anmäl dig på deras hemsida redan idag

Programmet för Framtidens lärande hittar du här 

Välkommen! 

/Pauline Christensen


Comments (0)

Skip to main content