Referenscase: PPS AB – Alla elever får PC med säker support via nätet


Utbildningskoncernen PPS AB driver flera skolor runt om i landet där flera tusen elever studerar. Nu får alla elever och lärare egna bärbara datorer. För att på bästa sätt kunna supporta användarna på distans införs molntjänsten Windows Intune.

Det blir allt vanligare bland både friskolor och kommunala skolor att alla elever får bärbara datorer. Turen har kommit till PPS:s skolor som finns på tolv olika platser i Stockholm, Malmö, Göteborg, Avesta och på Gotland. Det är såväl grundskolor och gymnasier som eftergymnasiala skolor. På samtliga finns det i dag platser för 4 000 elever, av vilka 3 000 går på Cybergymnasiet som omfattar tre skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– För att kunna hantera alla datorer måste vi ha ett smidigt verktyg. Med molntjänsten Windows Intune kan vi hjälpa och supporta användarna genom fjärrstyrning via Internet. I slutänden innebär detta verktyg att undervisningen kan bedrivas effektivare, säger Gösta Rydell, VD i PPS AB.

Lärarna har haft datorer tidigare, men enbart stationära. På alla skolor finns ett lokalt nätverk och en IT-ansvarig person. Nätverken är kopplade till en databas som hanteras av den centrala IT-avdelningen på PPS.

Företaget stod inför flera utmaningar när en lösning för hanteringen av datorerna skulle hittas. Den största var att skolorna är utspridda på många geografiska platser runt om i landet, och att organisationen dessutom expanderar. En annan utmaning var att hårdvaran är blandad. Den utgörs av både stationära och bärbara datorer med varierande prestanda och kommer från olika leverantörer. Dessutom är skillnaderna på IT-mognaden stora hos både elever och lärare.

Den lösning som kunde möta utmaningarna och som bäst passade PPS var Microsofts molntjänst för klientförvaltning och virusskydd, Windows Intune. Med den kan företaget hantera, supporta och fjärrstyra alla datorer via Internet.

– Eftersom vi är spridda över Sverige har vi extra stor nytta av detta verktyg, säger Gösta Rydell. Det blir mycket enkelt att hjälpa användarna, särskilt dem som finns på andra orter än Stockholm. Användarna kan i princip få fullt stöd av oss vart de än reser i världen med sina bärbara datorer.

– Hittills har användarna fått ringa till våra IT-killar. Ofta har dessa varit tvungna att åka ut till användaren för att lösa problemet på plats. Därför är fjärrstyrningen guld värd. Användarna får betydligt bättre och snabbare service än tidigare.

Det finns ytterligare fördelar. Verktyget möjliggör en bättre koll på utrustning och programvaror. Detta förväntas leda till ett snabbare och bättre budgetarbete och en bättre ekonomisk kontroll i hela verksamheten.

De bärbara datorerna har börjat delas ut till elever i liten skala. För närvarande har ett 60-tal elever fått datorer. Under hösten kommer antalet nya användare växa till närmare 400. När utrullningen är klar har cirka 4 500 elever och cirka 300 medarbetare i personalen bärbara datorer.

– Samtidigt byggs ett intranät som dels ska användas i undervisningen, dels för kommunikation mellan elever, lärare och hem. Vi har en spännande utveckling framför oss, säger Gösta Rydell.

Måns Widman

 

FÖRETAGSPROFIL: PPS AB är en av Sveriges största utbildningskoncerner. Den driver skolor på tolv olika platser i Stockholm, Malmö, Göteborg, Avesta och på Gotland. Det är såväl grundskolor och gymnasier som eftergymnasiala skolor. Antalet elever på skolorna uppgår sammanlagt till 4 000. Större delen av dem, cirka 3 000, går på Cybergymnasiet som omfattar tre skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Några exempel på andra skolor är Donnergymnasiet i Göteborg respektive Gotland, Ekenskolan, Enskede byskola, Vasa byskola, Snitz grundskoleenhet och Snitz gymnasieenhet.

UPPGIFT: Introducera ett bra verktyg för att effektivt kunna hantera och supporta de tusentals bärbara datorer som delas ut till skolans elever och lärare.

LÖSNING: Windows Intune.

RESULTAT: Effektiv hantering, support och fjärrstyrning av elevernas och lärarnas bärbara datorer via Internet. I slutänden en effektivare undervisning.

Kontaktpersoner:

Gösta Rydell, VD, PPS AB 
Tel: 08-410 410 70 
gosta.rydell@ppsab.com
www.cybergymnasiet.se

Anders Jillheden, konsult, VETA Konsult Sverige AB
Tel: 08-410 442 01 
anders.jillheden@veta.info
www.veta.info 

/Fredrik Schönemann


Comments (0)

Skip to main content