SkolPC med skolans egna logotype


Nu kan man få märkes PC med personligt utseende - logotype eller bild. Något som skolan kan dra nytta av. Enklare att känna igen och minskar stöldrisken då det är svårare att sälja vidare en PC som så uppenbart är en elevPC. Här ser ni hur AIK valt att erbjuda sina supporters PC med känsla.

/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content