Simulator för att öka förståelse för elever med kognitivt funktionshinder


Undrar du hur man upplever tillvaron om man har någon form av kognitivt funktionshinder (ex ADHD, Aspergers syndrom, Dyslexi)

 

Kognitionssimulatorn visar en simulering av ett klassrum där en högstadieklass genomför en lektion i svenska. Lektionen innehåller en diktamen och en övning i läsförståelse. Tanken är att du med kognitionssimulatorn ska kunna påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet på ett sätt som liknar upplevelsen för personer med ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi. Det gör du genom att aktivera olika filter

 

Här hittar du simulatorn 

/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content