Att leda en skola i förändring – Stockholm Stad och Microsoft bjuder in


Med denna workshop vänder vi oss till skolledare och biträdande rektorer samt ansvariga för skolutvecklingen i Stockholms stad som inser vikten av att sätta sig in i och ta tag i det förändringsarbete som skolor världen över står inför i dag. Vi har bjudit in professor Michael Fullan som är en välkänd auktoritet och inspiratör inom detta område. Anmäl dig till anna.erman@microsoft.com . Datum 6 september. Hos Microsoft i Akalla Finlandsgatan 30, kl 08.30-16.30

Workshopen omfattar 5 moduler:

  1. Förändringsprocessen - hur införa förändringar på bästa sätt
  2. Kärnan i undervisning och inlärning
  3. Kärlek, tillit och motstånd
  4. All systems go 
  5. Fallstudier

Michael Fullan hör till världens ledande profiler inom skolans förändringsarbete. Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker inom området och är engagerad i förändringsprojekt över hela världen. Han är professor Emeritus vid Ontario Institute for Studies in Education vid Universitetet i Toronto, Canada. För närvarande är han närmaste rådgivare till utbildningsministerni Ontario.


/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content