Botkyrka kommun satsar på skolan


Att utbilda i en multikulturell miljö är en utmaning eftersom alla barn har rätt till en utbildning. Utbildning är dessutom nyckeln till arbetsmarknaden och möjligheten till en större valfrihet i livet. I Botkyrka kommun har man vänt trenden och har minskat antalet unga som lämnar skolan med ofullständiga betyg. Det har krävts insatser på flera olika nivåer. Lärarens engagemang och insats har visat sig särskilt betydelsefull. Men även att sätta in individuella insatser och förse barn med särskilda behov med rätt verktyg.

Under seminariet visade Leif Sunesson verktyg för specialpedagogik som ingår i Officepaketet samt i Windows 7. Vi visade även gratisapplikationer som kan lösa utmaningar kring samarbete och kommunikation. Är du intresserad av att veta mer om våra verktyg - kontakta anna.erman@microsoft.com  

 

/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content