Sviker skolan de sköraste barnen?


Under debatten “Utbildning som skyddsnät för utanförskap” framgick det med tydlighet att Sverige sviker barnen som LVU´as och deras utbildningsbehov. Det står i lagen att dessa barn har rätt till utbildningen men den är oftast undermålig eller saknas. Under 2010 så har Skolinspektionen för första gången i Sveriges historia gjort nedslag i dessa verksamheter utifrån ett lärande perspektiv och här enas panelen om att det behöver göras mer.

Bilder samt ljudupptagning finns från seminariet.

 Ljudfilen laddas ner här.

Fredrik Malmberg, Barnombudsman

Bertil Östberg Statssekreterare Utbildningsdep.

Carin Götblad, Länspolismästare

Cecilia Garme, Moderator

Charlie Hansson, VD Chas

Eva Pethrus, Skolutvecklingschef Microsoft

Karl-Henrik Nanning, Socialnämndens Ordförande Håbo

/Eva Pethrus


Comments (0)

Skip to main content