Fullsatt på eftermiddagens Afternoon IT om skolan


Under eftermiddagen debatterades utmaningarna med att utbilda i en multikulturell miljö.  Något som som berör ett stort antal kommuner. Erik Nilsson, Skolchef i Botkyrka kommun, har både erfarenhet av utmaningarna men också en vision och handlingsplan för att säkerställa att fler unga i Botkyrka, oavsett härkomst, lämnar skolan med kunskaper för att få jobb och fungera i samhället. En av de viktigaste grundstenarna är enligt Erik Nilsson är språket - att ha ett rikt språk oavsett vilket språk man talar -  och en annan är lärarnas kompetens.

Microsofts Leif Sunesson visade hur IT kan fungera som ett stöd både för individen och läraren i denna situation. Bland annat demades funktioner för språkstöd i nya Office 2010 samt gratisapplikationer som hjälper barn med annat modersmål än svenska att ta del av skrivet material och hur tekniken kan underlätta de som har skrivsvårigheter att få texten uppläst.

Det blev en intressant diskussion med pubilken som hade stor kunskap om skolan.

/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content