Utbilda i en multikulturell miljö? Almedalen 6 juli 14.00-15.00


Välkommen till Afternoon IT den 6 juli under Almedalen. Den svenska skolan är en skola för alla – oavsett bakgrund, individuella förutsättningar och kunskaper. Men komplexiteten ökar då det talas flera olika språk i klassrummet och förkunskaperna varierar . För ge varje elev chansen att nå kunskapsmålen behövs verktyg och tid med läraren. Vi samtalar om den nya verkligheten för den svenskaskolan och visar praktiska möjligheter att nå kunskapsmålen i en multikulturell miljö.

Plats: Bolaget, Stora torget 6 (Visby Gotland) - ingen anmälan behövs

Medverkande: Erik Nilsson Skolchef Botkyrka Kommun, Eva Pethrus Innovativa Skolprogrammet Microsoft.


/Anna Erman 


Comments (0)

Skip to main content