Chalmers investerar i framtiden med ny kommunikations- och samarbetsplattform


Chalmers förbättrar sin service till studenter och forskare genom att investera i en ny samarbets- och marknadsinriktad portalplattform. Den nya portalen realiseras i Microsoft SharePoint 2010 som just lanserats på marknaden, och tas fram i samarbete med IT-konsultföretaget Sogeti.

Göteborg 100628 Tillsammans med Sogeti, ett av Sveriges största IT-konsultföretag, utvecklar Chalmers en ny extern webbplats och en projektportal, baserade på Microsofts innovativa och kraftfulla SharePoint 2010-plattform, som ska erbjuda utökade möjligheter att samverka för studenter och forskare.

Målet med de nya lösningarna är att attrahera omvärlden på ett mer tillmötesgående sätt och snabbt guida besökaren till relevant information och fokusera på samarbete och interaktivitet. Här är användarupplevelsen a och o. En kraftfull sökfunktion stöttar besökarens vistelse på sajterna.

– En viktig framgångsfaktor i en så kunskapsintensiv organisation som Chalmers är att enkelt kunna hitta rätt kompetens, socialt nätverka i virtuella forskningsteam, hantera och publicera intressant material. Vår nya satsning förstärker möjligheterna till detta, säger Tony Ottosson Gadd, CIO på Chalmers.

Förbättrad IT-miljö och enklare redigering för redaktörer
Chalmers har som många större organisationer idag en komplex IT-miljö med ett flertal olika system och portaler, vilket kräver stora insatser, framför för att uppdatera innehåll. Med den nya plattformen förenklas redaktörernas arbete då all redigering och uppdatering kan hanteras från ett och samma ställe för både extern- och internwebb.

– Med nya portalen kan alla, med ett klick, skapa nya sidor och presentera sitt material. Vi kommer även att kunna konsolidera vår IT-miljö, eliminera vissa system och plattformar tack vare investeringen. Det kommer att underlätta förvaltningen för vår IT-avdelning, säger Tony Ottosson Gadd.

Stor erfarenhet av SharePoint-implementationer
Chalmers driver projektet tillsammans med experter från Sogeti SharePoint Center i Göteborg. Sogeti har stor erfarenhet av SharePoint, med drygt 150 genomförda implementationer, över 80 SharePoint-kunder, och har samlat drygt 80 experter på området i de två nationella Sogeti SharePoint Center i Göteborg och Stockholm.

– Vi är tidigt ute och har som guldpartner till Microsoft redan levererat flera lösningar baserade på den just lanserade SharePoint 2010-plattformen. Många är imponerade av de många komponenter den innefattar och väljer som Chalmers att bygga framtidens portal- och samarbetslösningar på den, kommenterar Mats Stuhrmann, ansvarig för Sogeti verksamhet i Göteborg och en av Sveriges mest passionerade SharePoint-experter.

Läs mer här 

/Thomas Spångberg


Comments (0)

Skip to main content