Utbildning som skyddsnät mot utanförskap- debatt på Almedalen


Var fjärde elev lämnar årskurs nio med underkänt i ett eller flera ämnen och nästan var tredje 20-åring saknar gymnasiekompetens. En nyligen utkommen utredning (SOU 2010:15) visar också att dåliga studieresultat är en stor riskfaktor för att unga ska gå med i kriminella grupperingar. Detta tillsammans med en allt mer specialiserad arbetsmarknad gör att många unga riskerar att hamna i utanförskap. Hur hjälper vi dem att möta den nya arbetsmarknadens krav? Hur kan vi skapa en demokratisk skola som klarar av att möta elevers olika förmåga? Vad behövs göras? Vem behöver göra det? Vad kostar det att misslyckas med skolans mål? Och vad händer vi inte kan vända trenden?

När: tisdagen den 6 juli kl 10-11.30

Adress: Briggen, Visby hamn (ingen anmälan behövs)

Moderator: Cecilia Gamne

Panel:
Bertil Östberg, (FP) Statssekreterare Utbildningsdepartementet
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Carin Götblad, Länspolismästare
Ulf Kristersson, (M),socialborgarråd
Eva Pethrus, Microsoft
Charlie Hansson, VD Chas Visual management
Lupita Svensson, fil.dr. i socialt arbete på Malmö Högskola

/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content