Vill du veta mer om IT som pedagogiskt verktyg?


Nu erbjuder vi kostnadsfria genomgångar i seminarieform för lärare och skolledning för att visa hur IT kan användas som ett pedagogiskt verktyg och som vägen till att minska administrationen och förenkla kommunikationen inom skolan och med hemmet. Boka eller skicka en förfrågan till anna.erman@microsoft.com 

/Anna Erman  


Comments (0)

Skip to main content