Film: Tre lärare visar hur de använder PC i undervisningen


Tre lärare demonstrerar i dessa filmer hur de använder PC:n i undervisningen.

1. Anna Ljungqvist från Björknässkolan: Hur jag tack vare min PC skapar pedagogiska flöden och den individualisering som möjliggörs.

2. Anna Karlsson, lärare på Viktor Rydbergs Samskola
    a) Lägga upp en lektionsplan med hjälp av OneNote på en Tablet PC.
    b) Matematiklektion i OneNote
    c) OneNote Portfolio i undervisningen 

3. Jerker Porat, lärare på Karlsengskolan i Nora: OneNote – hur jag med hjälp av min PC kan publicera moment online samt skapa en tydlig lektionsplanering.

 

1. Hur jag tack vare min PC skapar pedagogiska flöden och den individualisering som möjliggörs.


2a. Lägga upp en lektionsplan med hjälp av OneNote på en Tablet PC.

2b. Matematiklektion i OneNote

2c. OneNote Portfolio i undervisningen 

3. Lektioner med OneNote - hur jag med hjälp av min PC kan publicera moment online samt skapa en tydlig lektionsplanering.


/Fredrik Schönemann


Comments (0)

Skip to main content