Sverige och den digitala underklassen


Välkommen till en paneldebatt om Sverige och den digitala underklassen

Trots att Sverige i många avseenden ligger i topp vad gäller datoranvändning i världen finns tydliga tecken på att vi halkar efter, att vi håller på att skapa en ”digital underklass” av våra ungdomar såväl inom datoranvändande som inom entreprenörskap.

  • Endast 15-20% av internet-användarna med bara förgymnasial utbildning kommunicerar med myndigheter via Internet (SCB 2009 - Internetanvändning bland privatpersoner)
  • Nästan hälften av all förskolepersonal bedömde sin egen IT-kompetens som ”Mindre bra” eller ”Inte alls bra” (Skolverkets uppföljning av IT-kompetens - Dnr U2007/7921/SAM/G)
  • Nästan 40% av alla grundskolelärare bedömde sin egen IT-kompetens som ”Mindre bra” eller ”Inte alls bra” (Skolverkets uppföljning av IT-kompetens - Dnr U2007/7921/SAM/G)
  • Antalet civilingenjörer har minskat med 10% de senaste tio åren (Högskoleverket)

Detta rimmar illa med att 100.000 traditionella industrijobb försvunnit de senaste 10 åren och att vi snabbt rör oss mot ett innovationssamhälle där IT-kunskap och entreprenörskap är en förutsättning för framtidens välfärd och tillväxt. Kunskapsnivån och synen på entreprenörskap måste utvecklas, fördjupas och breddas. Löser vi inte detta kommer vi att få en ”digital underklass” med företag som inte kan konkurrera på den globala marknaden och medborgare som inte kan tillgodogöra sig samhällsfunktioner och tjänster.  

Microsoft bjuder in till en visionär paneldiskussion med företrädare från både politiken, utbildnings-Sverige och IT-sektorn för att diskutera hur vi gemensamt kan säkerställa att Sverige i framtiden kommer att tillhöra den digitala överklassen och hur vi kan skapa utbildningsformer som fostrar framtidens entreprenörer. 

Frågor på agendan under diskussionen:

  • Hur förbereder vi barn och unga för att bli bra nätmedborgare?
  • Vilka baskunskaper bör alla svenska medborgare ha?
  • Hur stöttar vi utbildningsväsendet att vara relevanta i den snabba IT-utvecklingen?
  • Vilka strategier behöver vi tillämpa för att stimulera unga entreprenörer att satsa på avancerade kunskapsföretag?

Varmt välkomna

Datum: 4 maj

Tid: 09:00-10:00
Plats: Kulturhuset Sergels Torg 3. Ingången till lokalen heter Entré C, gatuplan (invid glasobelisken).

Anmäl dig till anna.erman@microsoft.com 

/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content