Microsoft stödjer unga idéer med gratis tillgång till programvara


Entreprenörskap och företagsamhet är två viktiga områden för Sveriges framtida välfärd. Microsoft har sedan många år satsningar på att stödja unga som vill utveckla idéer och produkter genom utbildning och tillgång till våra utvecklarverktyg helt gratis. Det gör att tröskeln för att gå från idé till verklighet inte blir så hög. Under våren kommer vi besöka flera av Sveriges universitet för att visa på möjligheterna. Vi driver dessutom en internationell tävling tillsammans med FN för att stödja möjligheterna att nå milleniummålen. Just nu deltar över 500 ungdomar i Sverige och arbetar för högtryck - finalen går den 4 maj i Stockholm och den Internationella tävlingen sker i Warsawa i juli.

/Anna Erman 


Comments (0)

Skip to main content