Skolbarn arbetar bäst med Microsoft Office som verktyg


När Århus kommun valde Open Office istället för Microsoft Office 2007 för eleverna i kommunen gjordes ingen utvärdering av den pedagogiska aspekten - vilket är den viktigaste. Och inte heller kostnader för att drifta och hantera. Det upprörde IT-ansvarige Rasmus Kær som lät göra en pedagogisk utvärdering bland elever i 8 och 9 klass. Eleverna föredrog Microsofts program då de är lättare att förstå och har högre användarvänlighet. Svårast med Open Office är det för barn med speciella behov eller lässvårigheter - det blir för många steg.

Barn behöver enkelhet och verktyg som fungerar och som de inte behöver slita med.  Lärarna behöver vektyg som underlättar kommunikation, stödjer pedagogiken och minskar tiden för administrationen - det är det man ska fundera på vid en upphandling. Läs mer om skolkoncept på www.microsoft.se/skola 

/Anna Erman 


Comments (1)

  1. dissertation says:

    I like it thanks for sharing such a brilliant information, great blog

    <a href="http://www.dissertationswriting.co.uk/…/a&gt;

Skip to main content