Svenska ungdomar kan bidra till att halvera fattigdomen


FN har ställt upp 8 mål för hur fattigdomen i världen ska halveras till 2015. Ett vikigt arbete. Med teknik så kan man komma en god bit på vägen. Därför drar Microsoft igång en stor tävling bland studerande vid högre utbildning för att få fram intressanta tekniska lösningar baserade på tvärvetenskaplig grund som praktiskt bidrar till att hjälpa utvecklingsländerna och till att nå FNs 8 Milleniemål.

Ungdomarna tävlar i lag och det är främst tekniska studenter som deltar med kunskap från andra studerande. Vi kallar tävlingen Imagine Cup och redan nu har vi rekordmånga lag anmält sig. Tävlingen håller på fram till maj då ett svenskt lag utses att delta i den internationella tävlingen. Vi samverkar med FN (UNDP) och kommer under vintern och våren erbjuda flera inspirationsseminarier för att UNDP ska dela med sig av sin kunskap kring de förutsättningar som finns lokalt i utvecklingsländerna. Vi startar i Umeå i slutet av januari.

Vill du läsa mer om tävlingen så finns mer information här www.imaginecup.com 

/Anna Erman 


Comments (0)

Skip to main content