Matematikkunskaper går att höja med hjälp av IT – vi visar hur den 28-29 januari


Matematikkunskaper går att höja med hjälp av IT - vi visar hur den 28-29 januari

Sverige hamnar på näst sista plats bland tio länder som jämförs i en internationell studie av avancerade kunskaper i matematik i gymnasieskolans sista år. De svenska resultaten i både matematik och fysik har dessutom försämrats kraftigt sedan motsvarande studie 1995. Men det finns skolor som tagit nya grepp för att öka intresset och därmed kunskapsnivån på skolan.

På John Bauer i Örebro har Informations & Kommunikationsteknik, IKT, givit resultat.  Resultaten för de elever som jobbat med entreprenöriell matematik i de nationella proven ger tydliga svar på att det går att förändra:  
Matematik A  är  88,3 % godkända eller bättre. Här hade de  innan de nya arbetssättet med IKT infördes legat runt 75 %.
I matematik B är 70% godkända eller bättre. Här har de tidigare pendlat i resultat mellan 30-50 %. Men det har också fått andra positiva effekter.  
John Bauer i Örebro har fördubblat antalet elever som väljer att fortsätta med matematikkurser över kurs B. Gällande kursbetyg så är det framförallt i matematik B som de ökat antalet elever som når målen. Från tidigare ca 50% till det senaste resultatet som hamnar på ca 80%.

På mattebiennalen den 28-29 januari kommer vi finnas på plats och tillsammans med verksamma lärare visa praktiskt hur man använder IKT i undervisningen. Läs mer och anmäl dig på www.microsoft.se/matte

/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content