Åtta lärare köar till 2 datorer


På Mariaskolan i Stockholm köar 8 lärare till 2 datorer. Varje dag ska frånvaron registreras, lektioner planeras och följas upp, läraren ska sköta annan daglig administration och kommunicera med föräldrar samt samverka med arbetslaget. Och allt detta ska ske med 4 personer på varje dator.

På Mariaskolan finns lärare som givit upp köandet och för privata pengar inhandlat en PC - vilken annan tjänsteman på kommunen skulle acceptera att behöva köpa sin egen arbetsutrustning - mitt tips - inte en enda!

Här berättar lärarna på Mariaskolan själva om sin situation

/Anna Erman 


Comments (0)

Skip to main content