Lärarna sista tjänstemannagruppen utan personlig dator


Skolan har till uppgift att utbilda barn och ungdomar så att de har rätt förutsättningar och kunskaper för att gå vidare till fortsatta studier och arbetslivet. Men trots att kunskapssamhället kräver god förmåga att söka, analysera, bearbeta och även kommunicera information så saknar skolan de centrala verktygen för att fullt ut kunna ge elever den IT-kunskap de behöver. I 9 av 10 grundskolor saknas det centrala verktyg för alla lärare - och för elverna ser det ännu sämre ut.

Det är dags att se skolan som basen för Sveriges välfärd - vi behöver de vassaste kunskapsarbetarna - då behöver vi också ge lärarna de vassaste verktygen för att kunna leverera!

Metta Fjelkner - ordförande i Lärarnas Riksförbund uttalar sig i Rapport om detta stora problem. Ge lärarna en chans nu!

/Anna Erman 


Comments (0)

Skip to main content