Debatt 1 december: Att utbilda med bakbundna händer


Inbjudan till frukostdebatt på Berns, Spegelsalen, 1/12 kl 08.00-09.30

Tid med lärare är den viktigaste faktorn för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Men tid är en bristvara i verklighetens skola, där lärarna har ett ökat tryck på administration och tillgänglighet. I nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer för alla lärare vilket skapar utmaningar för att arbeta effektivt men också begränsar möjligheterna att utbilda kunskapsarbetare för den framtida arbetsmarknaden.

Novus Opinion har på uppdrag av Microsoft genomfört en undersökning där skolledare svarat på frågor om hur de och lärarna använder IT för effektiv kommunikation och administrativt arbete i grundskolan. Undersökningen visar att i nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer som arbetsredskap. Andelen lärare med en personlig dator är också lägre i mindre skolor, särskilt om skolledaren är en kvinna.

Tid är en knapp resurs i skolvärlden och en ny rapport visar att det är den viktigaste faktorn för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Genom bättre arbetsredskap skulle Sveriges lärare få mer tid till sina elever. Lärarna skulle också bättre kunna förbereda eleverna på framtida studier och för en framtida arbetsmarknad.

Sverige behöver lärare som kan utbilda för framtiden, men saknar själva redskapen. Hur går det ihop?
Välkommen till ett samtal och diskussion om hur vi kan bygga den framtida svenska skolan. Deltar gör bland andra Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor inom SKL, Mikael Damberg Riksdagsledamot, Ann-Charlotte Eriksson, 1a vice ordförande i Lärarförbundet och Bo Kristofferson, skolledare, Viktor Rydberg gymnasium.

Moderator: Cecilia Garme

Anmäl dig till Anna Erman anna.erman@microsoft.com

/Anna Erman


Comments (0)

Skip to main content