Debatt 1 december: Att utbilda med bakbundna händer

Inbjudan till frukostdebatt på Berns, Spegelsalen, 1/12 kl 08.00-09.30 Tid med lärare är den viktigaste faktorn för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Men tid är en bristvara i verklighetens skola, där lärarna har ett ökat tryck på administration och tillgänglighet. I nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer för alla lärare vilket skapar utmaningar…

0