Matematikkunskaper går att höja med hjälp av IT – vi visar hur den 28-29 januari

Matematikkunskaper går att höja med hjälp av IT – vi visar hur den 28-29 januari Sverige hamnar på näst sista plats bland tio länder som jämförs i en internationell studie av avancerade kunskaper i matematik i gymnasieskolans sista år. De svenska resultaten i både matematik och fysik har dessutom försämrats kraftigt sedan motsvarande studie 1995….

0

Microsoft Kommundesign 4.0 släppt

Som ytterligare ett led i Microsofts satsning på svensk offentlig sektor släpps nu MSKD 4.0 – en infrastrukturell referensdesign baserat på en modern och standardiserad infrastruktur med fokus på enkel hantering, kostnadseffektivitet och Grön IT. MSKD 4.0 är ett tydligt och konkret sätt att omfamna teknik som t.ex. Windows 7, Server and Domain Isolation och…

0

Åtta lärare köar till 2 datorer

På Mariaskolan i Stockholm köar 8 lärare till 2 datorer. Varje dag ska frånvaron registreras, lektioner planeras och följas upp, läraren ska sköta annan daglig administration och kommunicera med föräldrar samt samverka med arbetslaget. Och allt detta ska ske med 4 personer på varje dator. På Mariaskolan finns lärare som givit upp köandet och för…

0

Lärarna sista tjänstemannagruppen utan personlig dator

Skolan har till uppgift att utbilda barn och ungdomar så att de har rätt förutsättningar och kunskaper för att gå vidare till fortsatta studier och arbetslivet. Men trots att kunskapssamhället kräver god förmåga att söka, analysera, bearbeta och även kommunicera information så saknar skolan de centrala verktygen för att fullt ut kunna ge elever den IT-kunskap…

0

Debatt 1 december: Att utbilda med bakbundna händer

Inbjudan till frukostdebatt på Berns, Spegelsalen, 1/12 kl 08.00-09.30 Tid med lärare är den viktigaste faktorn för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Men tid är en bristvara i verklighetens skola, där lärarna har ett ökat tryck på administration och tillgänglighet. I nästan 9 av 10 skolor saknas personliga datorer för alla lärare vilket skapar utmaningar…

0