Azure Storage ve Linux sanal makine çalıştırırken dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili


Microsoft İtalya'dan Igor Pagliai'nin yazdığı https://blogs.msdn.microsoft.com/igorpag/2014/10/23/azure-storage-secrets-and-linux-io-optimizations adresindeki blog yazısını mutlaka okumanızı öneriyorum


Comments (0)

Skip to main content